Raport FinTech w Polsce – szanse i bariery rozwoju

By | Aktualności | No Comments
 

FinTech, z definicji, jest sektorem gospodarki obejmującym przedsiębiorstwa operujące w branży finansowej oraz technologicznej. Firmy określane tym mianem najczęściej świadczą usługi finansowe za pośrednictwem Internetu. Jak wygląda w Polsce?

Obserwatorium.biz , Centrum Prawa Nowych Technologii oraz FinTech Poland opublikowały raport na temat Barier i Szans rozwoju FinTech w Polsce. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do powstania tego raportu!

RAPORT MOŻNA PRZECZYTAĆ➡️ TUTAJ 

Dlaczego robiąc przelew międzynarodowy musisz wiedzieć czym jest SWIFT?

By | Aktualności | No Comments
 

Obecnie bardzo łatwo jest wejść do banku i przelać pieniądze w dowolne miejsce na całym świecie. Jak to się dzieje?

Za większością międzynarodowych przekazów pieniężnych i bezpieczeństwa stoi system SWIFT – rozległa sieć komunikatów wykorzystywana przez banki i inne instytucje finansowe. W czerwcu 2016 roku dzienne wolumeny komunikatów SWIFT przekraczały Read More

SEPA obowiązkowa od 1 listopada br. Czym jest, jakie korzyści i dla kogo ze sobą niesie?

By | Aktualności | No Comments
 

31 października 2016 r., według Rozporządzenia SEPA end-date, zakończyła się migracja na instrumenty polecenia przelewu oraz polecenia zapłaty w walucie euro. Jednak prace nad wizją SEPA sięgają lat 90-tych XX wieku, zapoczątkowane przez Komisję Europejską, która widząc niedomagania obszaru płatności, rozpoczęła motywowanie banków do usprawniania instrumentów płatniczych.

Od 1 listopada 2016 r., na podstawie przepisów Rozporządzenia SEPA, każdy dostawca usług płatniczych (np. bank) realizujący obecnie płatności w walucie euro będzie zobowiązany do ich realizacji zgodnie z zasadami wskazanymi z Rozporządzenia SEPA.

Czym więc jest SEPA?

Single Euro Payments Area (SEPA) jest programem budowy jednolitego obszaru płatności w euro. SEPA Polska pisze, że „program zakłada stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych, gdzie konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli dokonywać płatności w sposób tak łatwy, szybki, bezpieczny i tani jak obecnie swoich krajach”. Implementacja programu prowadzona jest przez narodowe banki centralne, związki banków, banki, systemy kartowe oraz władze publiczne każdym kraju należące do strefy euro. Europejska Rada ds. Płatności zarządza i koordynuje ten proces,

Dla kogo i jakie korzyści?

Na tym programie skorzystają konsumenci, przedsiębiorcy i banki.

Konsumenci

Program wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które decydują się wyjechać poza granice swojego kraju. Skierowany jest do pracowników, turystów czy studentów wyjeżdżających na stypendia, eliminując zbędne relacje bankowe. Dzięki temu konsumenci mogą operować tylko jednym rachunkiem, który daje im dostęp do każdego banku. Co się zmieni?

 • Zmniejszy się liczba transakcji w bankomatach, a zwiększy stopień używania kart płatniczych- mniej gotówki w portfelu, większa wygoda i bezpieczeństwo
 • Powstaną wspólne zasady ochrony konsumenta w całej Unii Europejskiej
 • Koszty, opłaty i kursy wymiany dla płatności będą w pełni jawne
Przedsiębiorcy

Program przewiduje szerokie korzyści dla przedsiębiorców, niezależnie od wielkości prowadzonej przez nich działalności:

 • Brak instrumentów dla transgranicznego przetwarzania krajowych kart płatniczych
 • Niższe koszty terminali i transakcji poprzez użycie standardowego, wspólnego oprogramowania
 • Spójny, jednolity system akceptacji- wszystkie karty płatnicze przyjmowane we wszystkich terminalach w całej UE, co może skutkować zwiększeniem obrotu
 • Jednolite cykle czasowe i SLA dla płatności we wszystkich krajach – ulepszenie przepływu gotówki
 • Ekspansja biznesu nie skrępowana przez platformy przetwarzania płatności
 • Wspólne ramy prawne i pewność zastosowania w każdym państwie
Banki

Wszystkie banki na terenie Europy, aktywne w obszarze transakcji w euro są dotknięte zmianami płynącymi z wdrażania tego programu. W założeniu, nie powinny one traktować tej zmiany jako dostosowanie, a otwarcie na innowację i liczne usprawnienia:

 • Nowe instrumenty płatnicze i dokumenty ramowe SEPA zostały tak skonstruowane, aby umożliwić redukcję wewnętrznych i zewnętrznych kosztów ponoszonych przez banki
 • Przejrzystość umożliwi uproszczenie struktur
 • Wraz z wprowadzeniem SEPA rynki geograficzne i narodowe przestaną być barierą. Nawet mniejsze banki krajowe i regionalne uzyskają mozliwość konkurowania na płaszczyźnie europejskiej

Co się zmienia dla multi-krajowych płatności B2B?

 • Jeden plik przekazywany do któregokolwiek banku SEPA lub mechanizmu rozliczeniowo-rozrachunkowego (CSM) dla wspólnego rozrachunku SLA
 • Jeden system obsługujący wszystkie operacje
 • redukcja kosztów infrastruktury
 • Wspólne standardy (IBAN) i procesy z mniejszymi kosztami operacyjnymi
 • Mniej rachunków bankowych i niższe opłaty za pooling

Co raz więcej osób korzysta z handlu elektronicznego, ponieważ zmniejsza się  obawa nabywania produktów za pośrednictwem np. serwisów aukcyjnych od sprzedawców z zagranicy. Program sprawi, że płatność będzie jeszcze bardziej bezpieczna, pewna, dotrze w określonym, nie długim czasie do odbiorcy, a jej koszty zostaną (dzięki zwiększonej efektywności systemów bankowych) obniżone.

źródło: SEPA Polska